Jesteś tutaj

dr hab. Marcin Czech

Dr hab. ekon., dr n. med. Marcin Czech jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (International MBA), Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania, specjalistą w zakresie epidemiologii.

Marcin Czech pracuje jako adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest wykładowcą Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Politechniki Warszawskiej, współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiada za kwestie związane z ekonomiką zdrowia w państwach Europy Środkowej w firmie Novo Nordisk współtworząc European Health Economics and Outcomes Research Centre of Excellence w tej organizacji.

Jest autorem blisko 200 prac i doniesień z dziedziny ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych m.in.: Epidemiology and Infection., Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Value in Health, Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, Biotechnology & Biotechnological Equipment. jak i polskich: Problemy Zarządzania, Zdrowie Publiczne, Przegląd Epidemiologiczny, Journal of Health Policy and Outcomes Research, Farmakoekonomika, Rynek Zdrowia, Czasopismo Aptekarskie.

Marcin Czech był promotorem ponad 70 prac magisterskich i dyplomowych, jest członkiem rady redakcyjnej Journal of Health Policy and Outcomes Research, Rady Naukowej kwartalnika Farmacja Szpitalna, Kliniczna i Onkologiczna w Polsce i na Świecie, recenzentem czasopism naukowych, np. Kardiologii Polskiej, Reumatologii, Current Issues in Pharmacy & Medical Science, World Review of Entrepreneurship, Management and Sust. Development, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing. Pełni również rolę recenzenta prac badawczych (m.in. jako ekspert Narodowego Centrum Nauki), prac doktorskich i książek, bierze udział w realizacji grantów naukowych m. in. pochodzących z Unii Europejskiej, jest biegłym sądowym w zakresie ekonomiki zdrowia.

Marcin Czech jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, był prezesem tej organizacji w latach 2004-2006, współautorem pionierskiego „Słownika Farmakoekonomicznego”, współautorem i redaktorem podręcznika akademickiego pt. ”Farmakoekonomika. Ekonomiczna ocena programów ochrony zdrowia”, autorem książek: „Farmakoekonomika jako narzędzie zarządzania w gospodarowaniu lekami w Polsce”, „Farmakoekonomika w opiece farmaceutycznej” oraz „Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami w Polsce. Diagnoza i koncepcje zmian.”

Wypromowane przez niego prace zdobywały nagrody, on sam został uhonorowany nagrodami JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nagrodą indywidualną naukową pierwszego stopnia, nagrodą JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny z farmakoekonomiki oraz nagrodą „Best and Brightest” firmy Price Waterhouse Coopers.

Prywatnie ćwiczy tai- chi, nurkuje, z zapałem jeździ na nartach i snowboardzie .

Kontakt: marcin.czech@wum.edu.pl

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Publikacje51.5 KB
Microsoft Office document icon CV62.5 KB